Entegrasyon Yazılımları

Farklı yazılım ürünlerinin bir birleri arasında konuşmasını (veri aktarımını) sağlamak için yazılan yazılımlardır.


İHTİYAÇ DUYULAN YERLER
  • Bakanlık şartnamesi ile iş yapan firmalar (Hava, Su, Toprak, Hal ...)
  • E-Ticaret kullanan firmalar
  • Birden fazla yazılım kullanan yüksek kapasiteli işletmeler
  • Yurt dışı ile entegre çalışan firmalar

İHTİYAÇ SEBEBİ

Günümüz dünyasında mecburiyetten veya performans yaratmak, fark sağlamak için, yazılımlar diğer yazılımlar ile konuşmak zorundadır. Özellikle paket yazılım kullanan işletmelerde bu entegrasyon için dış kaynaklı bir yazılım yazmak, yazdırmak mecburiyettir.

Entegre

Örneklendirmek gerekir ise; Ürünlerinizin satışını artırmak için farklı sitelerde pazara sunmanız gerekebilir. Hizmetinizi farklı digital medya ortamlarınıza sunmanız gerekebilir. Sisteminizde kullanmak için anlık değişen verileri farklı kaynaklardan alıp kullanmanız gerekebilir. Yaptığınız işte devlete ait sistemlere mevzuat gereği veri göndermeniz gerekebilir. Pazarlama verilerinizi, üretim yazılımında göstermeniz gerebilir.

Bu tür ihtiyaçlarda entegre yazılımlara ihtiyaç duyulur. Sizin sisteminiz ile hedef sistem arasında veri paylaşım protokolü nasıl olması gerektiği bilgisi var ise bu dokümana göre ara yazılım veya modül kodlanıp sisteme entegre edilir. Bu şekilde bir protokol dokümanı yok ise en hızlı en az kaynak tüketen teknoloji seçilerek çift taraflı kodlama gerçekleştirilir.


SUNDUĞUMUZ HİZMET

Osoa olarak proje bazlı veya alt yüklenici olarak yaptığımız projeler ile birlikte gelen bir deneyime sahibiz.

Yazılımlarımız müşteriye ve projeye özel oluşturulmaktadır. Entegrasyon teknoloji ne olursa olsun bu hizmeti sunmaktayız.